Woensdag 9 december: bijeenkomst over Toekomstvisie landgoederen

Terwijl de plannen over snelwegen rond Utrecht volop in de schijnwerpers staan, is er nog een ander plan dat van grote invloed is op de toekomst van Amelisweerd en Rhijnauwen: de ‘Toekomstvisie Landgoederen Amelisweerd Rhijnauwen’. Dit plan vormt de opmaat voor een nieuw beheerplan voor de landgoederen.

Een meer definitief concept van deze Toekomstvisie wordt woensdagmiddag 16 december 2009 besproken in een overleg van de gemeente met de Begeleidingsgroep, waar ook de Vrienden zitting hebben.

Je kunt dit concept hier downloaden (PDF, 23,3 MByte).

Belangrijke criteria voor ons zijn:

  • Behoud en versterking van ecologische en cultuurhistorische kwaliteit. Een toetssteen daarbij is de inzet voor het behoud van monumentale bomen
  • Vermindering van parkeerdruk en van de overlast van parkeerzoekend autoverkeer
  • Versterking van natuur en recreatie aan de ‘Uithofkant’
  • Aanpak van de herrie van de snelwegen in de omgeving, vooral de A27

Een spannende opgave is of en hoe de realisering van nieuwe natuur voor de Ecologische Hoofdstructuur kan samengaan met behoud van landbouw op de landgoederen.

Woensdag 9 december om 20.00 uur komen wij bijeen om het laatste concept te bespreken. En wel in het Milieucentrum, Oudegracht 60. Natuurlijk wordt iedereen gelijk bijgepraat over alles wat er verder rond de landgoederen speelt. Iedereen is welkom!