Politiek Den Haag erkent Kracht van Utrecht (16 dec. 2009)

Kamer voert druk op Eurlings op 

Steun Kracht van Utrecht groeit

Utrecht – De Tweede Kamer vraagt aandacht voor De Kracht van Utrecht, het pleidooi van de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en de Vrienden van Amelisweerd voor een beter openbaar vervoer. Onder aanvoering van de PvdA voerden Kamerleden maandag de druk op minister Eurlings op.

De Kamer wil dat het rapport De Kracht van Utrecht als volwaardig alternatief wordt onderzocht in de vervolgstudies (tweede fase MER) . In een motie had de Kamer daar eerder dit jaar al om gevraagd. Het tot nu toe uitgevoerde onderzoek laat nog teveel open op het gebied van ruimtelijke ordeningskansen, de positieve milieueffecten en de kosten en baten van het alternatief.

Voet bij stuk 

De Kamerleden hielden voet bij stuk, ook na het dreigement van minister Eurlings dat verder onderzoek anderhalf jaar vertraging zou opleveren. De minister poogde – tot verbijstering van de NMU en de Vrienden – De Kracht van Utrecht in een kwaad daglicht te stellen. Het prijsbeleid uit “ De Kracht” zou onrealistisch zijn, terwijl de minister  zijn beslissing over een spitstarief al maanden uitstelt. Woon-werk vergoedingen zou “De Kracht” willen schrappen, iets wat de minister uit zijn duim zuigt. Vele spoor- en tramstudies zouden veel studie vergen, terwijl het BRU (vandaag!) een belangrijke beslissing gaat nemen over een ambitieus tramnetwerk, die past binnen de visie van “De Kracht”. Vertraging in het onderzoek, zoals de minister beweerde is wat de NMU en de Vrienden van Amelisweerd betreft, niet aan de orde. 

Draagvlak  

Opmerkelijk was ook dat de minister meerdere malen meldde dat de steun uit de Utrechtse regio groot was, terwijl de debatten in de Utrechtse gemeenteraad en provinciale staten in januari nog moeten volgen.

Spoorlijn Utrecht – Breda 

Daarnaast noemde Eurlings de kosten van uitvoering van ‘De Kracht’ veel te hoog, waarbij hij schermde met een bedrag van 6 miljard. Hierbij telt hij dan zijn eigen schatting van de spoorlijn Utrecht-Breda bij op voor een bedrag van 3,9 miljard. Uiteraard is dat bedrag niet toe te rekenen aan een begroting van de regio Utrecht. Er is overigens zeer brede steun in de Kamer voor deze spoorlijn. De vraag is vooral wanneer hij wordt aangelegd.

Onder druk van de politieke partijen zegde uiteindelijk Eurlings toe dat begin januari weer overleg gevoerd wordt met de Kamer

Publieksacties

Steun vanuit Den Haag is welkom voor alle groepen in Utrecht die bezig zijn met de voorbereidingen van een grote publieksactie op 16 januari (op stapel staan `dekselse tochten`, kinderen die vanaf de schoolpleinen met veel lawaai de wijken intrekken). Steeds meer bewonersorganisaties in het Utrechtse komen op voor een betere leefomgeving en steunen “De Kracht”. De acties richten zich tegen de verbreding van de snelwegen rond de stad, de groei van het autoverkeer en de gezondheidseffecten van het autoverkeer in de stadswijken. Denk en doe mee met de voorbereidingen!

Toelichting bij “De Kracht” 

In De Kracht van Utrecht ontwikkelen de NMU en de Vrienden van Amelisweerd een duurzaam regionaal alternatief voor de mobiliteit in en rond Utrecht. Uit het doorrekenen van de Kracht door het Bestuur Regio Utrecht (BRU) blijkt dat het plan veel meer reistijdwinst oplevert dan het plan van het Rijk. Experts verwachten veel minder milieuproblemen voor omwonenden. 

Meer weten?

Voor mee informatie kunt u contact opnemen met Jan Korff de Gidts, 06 33 63 03 44. Meer info: www.vriendenvanamelisweerd.nl en via Downloads voor De Kracht van Utrecht en info@vriendenvanamelisweerd.nl