A27 bij bak langs Amelisweerd

Zembla: de strijd over het asfalt

Deze documentaire van donderdag 18 februari 2020 laat zien dat de rijksoverheid niet luistert naar de bezwaren tegen de verbredingsplannen van zowel burgers als gemeente én provincie. Hoe kan de overheid dit plan doorzetten midden in de huidige stikstof- en klimaatcrisis? En dan heeft het ministerie I&W voorafgaand aan het Tracébesluit geen actuele stikstofberekeningen en verkeersprognoses aan de commissie voor de milieueffectrapportage voorgelegd. Ongehoord. Daarnaast twijfelen veel hoogleraren en adviesorganen van de overheid aan de noodzaak van verbreding. Ze roepen het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat op een pas op de plaats te maken.

Wij gaan door samen met andere groepen, o.a. bij de Raad van State.