besneeuwde elzen in Markiezenbos langs geluidsscherm A27 2021 februari

Afspraken met Rijkswaterstaat over essenkap Amelisweerd

Kort geleden kondigde Rijkswaterstaat (RWS) aan langs de A27 ter hoogte van Amelisweerd reguliere snoeiwerkzaamheden uit te voeren. Daarbij zouden voor de veiligheid essen worden gekapt vanwege de essentaksterfte. Aanvankelijk was het plan van Rijkswaterstaat om tamelijk rigoureus alle potentieel gevaarlijke essen binnen 30 meter van de snelweg te kappen. Naar aanleiding van dit voornemen hebben de Kerngroep Ring Utrecht (KRU) en de Vrienden van Amelisweerd afgelopen week een alternatief naar voren gebracht: een meer selectieve kap van essen die een gevaar opleveren voor de veiligheid.  Deze worden op een korte stamhoogte afgezet zodat zij als essenhakhout kunnen worden beheerd.

In een gezamenlijk overleg met Rijkswaterstaat op 5 februari jl. is afgesproken dat de dode en zieke essen in het Markiezenbos van Amelisweerd, die een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid, niet volledig worden gekapt maar worden afgezet als essenhakhout. Zo blijft de bosbodem ongeschonden en wordt de biodiversiteit vergroot. Rijkswaterstaat zal in de komende week in samenspraak met de KRU en de Vrienden de exacte uitvoering bepalen van de werkzaamheden op grond van een gezamenlijke inventarisatie door zowel ecologen van RWS en aannemer Heijmans als van onze zijde. Vóór die tijd zal er niet gekapt worden.

Ook hinder voor wandelaars in Amelisweerd
Achter de zone waar het geasfalteerde pad afbuigt naar de Kromme Rijn kom je in een tweede deel van het bos met aan de achterrand ervan redelijk veel essen. Daar zijn veel essen getroffen door de essentakziekte. Het betekent dat dit wandelpad in de komende weken afgesloten is voor wandelaars. Daarom heeft de gemeente hekken geplaatst.

Westzijde A27
Ook in de strook langs de A27 aan de Kampongzijde staan zieke essen. De meeste daarvan zijn door Rijkswaterstaat als grondeigenaar na de kap in 1982 voor de snelweg aangeplant als ‘compensatiebomen’. Deze essen zijn tijdens een schouw met Rijkswaterstaat en de aannemer bekeken. Daar zullen zo’n 30 essen met essentakziekte helaas worden gekapt en enkele grotere exemplaren gekandelaberd (van de kroon ontdaan).