File in de wei

Oproep aan Gemeenteraad, Staten Utrecht en Tweede Kamer: onderzoek de verschillende OV alternatieven in de milieueffectrapportage Ring Utrecht (12-5-2009)

In hun rapport ‘de Kracht van Utrecht’ (hier te downloaden) hebben de Vrienden van Amelisweerd en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) aangetoond dat extra asfalt in de regio niet nodig is als we inzetten op een sterk openbaar vervoernetwerk. De gemeenteraad van Utrecht heeft donderdag a.s. (14 mei, 18.00 uur, openbare vergadering) de kans om dit alternatief op te nemen in de richtlijnen van de MER. ‘De Kracht van Utrecht’ denkt voorbij 2020. De visie neemt ruimtelijke ontwikkelingen zoals de A12 zone mee en heeft een uitgebreid OV-netwerk als uitgangspunt, zowel centrumgericht als langs de randen van de stad.

Afgelopen donderdag, 7 mei, besprak de commissie Stad en Ruimte van de Utrechtse gemeenteraad hoe de verantwoordelijke overheden gaan bepalen waar eventuele nieuwe snelwegen rond Utrecht zouden moeten komen. Dit moet gebeuren via een zogenaamde Milieu-Effect-Rapportage (MER). Donderdag 14 mei neemt de raad hierover een beslissing. Tijdens de commissievergadering bleek dat veel raadsleden beseffen dat de regio 10-15 jaar achterloopt met het openbaar vervoer. De raad krijgt nu de kans om een uitdagend duurzaam regionaal OV-alternatief te laten meelopen in de eerste fase van het onderzoek.

De NMU en de vrienden van Amelisweerd verwachten een veel hoger maatschappelijk rendement van investeringen in OV dan in nieuwe wegen. Autowegen zijn schadelijker voor gezondheid en natuur en belemmeren de regionale ruimtelijke ontwikkeling. De gemeenteraad kan besluiten dit rendement uit te rekenen met een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA).

We roepen de Gemeenteraad, en ook alle andere partners in het UVVB (Utrechts Verkeers- en Vervoersberaad) zoals de provincie en de tweede kamer dan ook op te pleiten voor de volgende acties:

  • Denk door naar 2030: neem het door de BRU en de Vrienden van Amelsiweerd/NMU globaal omschreven OV-netwerk anno 2030 mee als zelfstandige variant in de MER 1ste fase
  • Laat uitrekenen wat het rendement is van investeringen in OV en auto (met een MKBA).
  • En stel nu als voorwaarde dat als het OV-netwerk er als beste uitkomt het geld dat voor nieuwe wegen bestemd was beschikbaar komt voor investeringen in openbaar vervoer.