2010, een jaar van keuzen (7 januari 2009)

“Besdwenz”
“Ja, jij ook hoor, besdwenz”
“Asgoed vedduh?”
“Jaoh, ahhusgoed”
“Okee, ksieje”
“Tsjouw”

 

“Verzamelen, informeren en verspreiden”

– Terugblik, samenvatting en perspectief van “De Kracht”

– Agenda voor de komende maand

– Een Oproep!

 

Vrienden en vriendinnen, 

Een onuitwisbaar en onvergetelijk jaar van actie, maar ook van onderzoek en tal van ideeën ligt achter ons. “Het Lint” en “De Kracht van Utrecht” hebben inspiratie gegeven en een doorbraak bewerkstelligd in het denken over duurzaamheid en mobiliteit. Utrecht komt in beweging. Het verhaal van ons duurzame alternatief “De Kracht van Utrecht” wordt steeds realistischer en ook door steeds meer partijen en mensen opgepakt.

 

Lees ons perspectief met “De Kracht van Utrecht” en de actie 1 op 7, gezonder leven! Klik hier 

We hebben een korte samenvatting van “De Kracht” geschreven, tezamen met een perspectief voor de stad 2010 – 2030! We zijn zeer vereerd dat we op de Dag van de Lightrail, 21 januari in Nieuwegein, ons verhaal ook landelijk kunnen presenteren. Laat ons weten wat je ervan vindt. Stuur het door naar wie je wil. Weet je een podium waar het aan de orde kan of moet komen, laat het ons weten. 

 

Wat wordt de keuze van onze volksvertegenwoordigers? 

Vraag blijft natuurlijk in hoeverre politici in de gemeenteraad van Utrecht, de provincie en de Tweede Kamer hun rug recht houden om ons duurzame alternatief de kans te geven in de planstudies. De bestuurders hebben op 3 november een besluit genomen.  

 

“Blij met Geen weg door Amelisweerd!” ??? Stimulans voor groei autoverkeer !!!

Bestuurders in koor (ministers, wethouders, gedeputeerden) proberen met dat blije gevoel het besluit over de planstudies te verkopen. “Wat goed dat we Amelisweerd sparen” – dat wil zeggen een volkomen onwaarschijnlijk alternatief dwars door Rhijnauwen…… Terwijl wij met heel Utrecht door hadden dat die ‘extreme’ en onbetaalbare alternatieven een afleidingsmanoeuvre waren om de focus op de bestaande weg A27 door Amelisweerd (“de bak) te leggen; en vervolgens het besluit te nemen om te verdubbelen naar 2 x 7 rijstroken. En daarmee de groei van het autoverkeer in de regio te bevorderen.  

Kortom, 2010 wordt een jaar van Echte Keuzes. Welke toekomst kiezen wij voor onze stad en onze leefomgeving?

 

Agenda

Vandaar een drukke Agenda voor de komende maand:

 

Vrijdag 9 januari:

Voorbereiding “Dekselse optochten”, 10 uur, NMU, Emmalaan 41, Utrecht: Denk en doe mee!

 

Maandag 11 januari:

20 uur, Musketon, Lunetten. Debat over de planstudies Ring Utrecht, de Kracht van Utrecht en de gevolgen voor Lunetten, georganiseerd door het Bewonersoverleg Lunetten

 

Donderdag 14 januari:

Raadsinformatieavond,  Gemeenteraad Utrecht, 19.30 u, Stadhuis, over de Tram/HOV om de Zuid, gevolgd door de bijeenkomst over de planstudies Ring Utrecht en de Kracht van Utrecht, met bijdragen van de Vrienden en vele bewonersgroepen! 

 

Zaterdag 16 januari:

“Dekselse optochten”, die om 13.00 uur in Lunetten bij het Musketon starten, keerpunt: fietsbrug over de A27, gevolgd door optochten in Overvecht, Voordorp en Rijnsweerd. Binnenkort meer informatie, sluit je aan. 

 

Dinsdag 19 januari:

Gemeenteraadscommissie Stad en Ruimte, 14.00 u, Stadhuis met besluitvorming over resultaat “Tussenfase” planstudies Ring Utrecht

en ’s avonds 

Platform Schone Lucht (ALU), Zalencentrum Zuid, Amaliadwarsstraat 2d, (bij de Jutfaseweg), 19.30 inloop, 20 u start  

 

Donderdag 21 januari:

Congres Dag van de Ligtrail met landelijke presentatie OV-Lightrailnetwerk van de Kracht van Utrecht, NBC, Nieuwegein 

 

Vrijdag 22 januari:

Opening Kromme Rijnpark 15 uur, de Moestuin, Laan van Maarschalkerweerd 2, zie de website van het park

 

Februari:

Verkiezingsdebatten door o.a. Tumult, Milieucentrum Utrecht en Platform Schone Lucht. Het eerste nu bekende debat gaat over de Spoorlanen:

Spoorlaan in verkiezingsdebat in Noordwest

 
Op 3 maart 2010 worden er weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Weet u op welke partij u moet stemmen en wat de partijen in Utrecht over de verschillende onderwerpen vinden? Weet u wat de verschillende partijen over de aanleg van de spoorlaan en ondertunneling van de Josephlaan vinden? De wijkraad Noordwest organiseert daarom een verkiezingsdebat waar u de Utrechtse politieke partijen aan de tand kunt voelen, onder andere over dit onderwerp. Dit onder leiding van Lars Duursma. Onderwerpen zijn naast de spoorlaan en luchtkwaliteit o.a.: veiligheid,gezondheid, parkeren, handhaving, nieuwbouw, krachtwijken, communicatie. Dit alles natuurlijk gericht op Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd.
 
Waar en wanneer? 18 februari 19:30 uur in het Geuzenkwartier. 
 

  

En dan: Woensdag 3 maart:

Gemeenteraadsverkiezingen!  

Komt allen, laat uw stem horen en luister goed zodat u weet wat er met uw stem gebeurt.  


Kortom, maak het verschil, denk en doe mee waar je kunt.

Stem je idee – eventueel mondeling – af met Jan Korff de Gidts, 06 33 63 03 44 of  

info@vriendenvanamelisweerd.nl

 

En volg ons op www.vriendenvanamelisweerd.nl

 

Jos en Jan 

Ps: U kunt de Vrienden met verve financieel steunen door een donatie te schenken aan de Vrienden van Amelisweerd, over te maken op giro 405 65 70 tnv penningmeester van Amelisweerd te Utrecht. Geen minimum of maximum inleg. Ook in overleg. Bij voorbaat dank!