Actueel: Vanavond Debat in Mediaslok, 21 uur (6 juli 2009)

Debat over De Kracht van Utrecht
Utrecht staat op een historisch kruispunt: kiest de politiek komende maanden voor autonome groei van het autoverkeer: 30% in 15 jaar? Of kiezen we voor behoud van de kwaliteiten van stad en regio en duurzame mobiliteit?

Rond Utrecht liggen zo’n beetje alle landschappen van Nederland; mede daarom is Utrecht zo’n aantrekkelijke stad om te wonen. Maar Utrecht dreigt aan zijn eigen succes ten onder te gaan door onder druk van het Rijk en Provincie mee te doen aan onderzoeken waar nog meer snelwegen kunnen worden neergelegd. We willen als Vrienden van Amelisweerd voorkomen dat we in dezelfde valkuilen stappen als in de jaren tachtig en presenteerden al eerder met de NMU het rapport De Kracht van Utrecht (zie downloads). Wij kiezen voor een visie op een leefbare stad en regio + een stevig OV-netwerk in 2030.

Vanmiddag wordt de voortgangsbrief voor de Planstudies Ring Utrecht openbaar. Na 14.30 uur te downloaden via www.ikgaverder.nl Dan valt te lezen waar de ministers Eurlings en Cramer en bestuurders Ekkers en de Bondt voor kiezen. Kortom: voldoende voor een stevig debat met Jan Korff de Gidts, voorzitter van de Vrienden van Amelisweerd. Politici zijn gevraagd hun visie over de plannen kenbaar te maken.

Zie ook dit bericht van RTV Utrecht: “Plannen Ring Utrecht uitgesteld“.

Locatie: Willem Slok, Korte Koestraat 2, Utrecht: 21 uur.