Naar De Kracht van Utrecht 2.0! (2 & 3 juli 2009)

Wat een inspirerende uitkomst op deze donderdagavond en nacht!

Plannen Vrienden / NMU
Halverwege de avond besluiten Vrienden en de NMU met een groot aantal vertegenwoordigers van groepen en gebieden, gezeten onder de grote rode beuk op de Emmalaan, tot het opstellen van De Kracht van Utrecht 2.0, het meedoen aan de Autovrije Zondag op 13 september 2009, het organiseren van Ronde Tafelgesprekken en een congres dit najaar!

 

Voortgangsbrief 6 juli 2009 openbaar: Vanmiddag na 14.30 uur te downloaden via www.ikgaverder.nl

De geruchten worden steeds sterker en meer en meer bevestigd: “Ze komen er niet uit”. Zo zou er maandag 6 juli geen fors aangezette “Utrecht”-brief aan de Tweede Kamer worden gezonden, maar slechts een voortgangsbrief. Rode draad voor kenners: “De materie rond de Ring Utrecht is te complex om een of meerdere voorkeursvarianten te kiezen.”

 

Tweede Kamer zet Eurlings met motie 103 verder onder druk

En dan even na middernacht beginnen de tientallen stemmingen in de Tweede Kamer, op de laatste dag voor de vakantie: 5 belangrijke moties, waaronder nr 103!

  • 31 700-A, nr. 100 -de motie-Koopmans/Cramer (CDA/CU) over voorfinanciering van infrastructuurprojecten uit de nieuwe MIRT-periode
  • 31 700-A, nr. 101 -de motie-Roefs/Koopmans/Cramer (PvdA/CD/CU) over uitwerken van de gebiedsagenda’s in samenwerking met de regio’s met MIRT-horizon 2028
  • 31 700-A, nr. 102 -de motie-Roefs/Koopmans (PvdA/CDA) over ondersteunen van de ruimtelijke ontwikkeling met versterking van ov-infrastructuur (RijnGouwelijn)
  • 31 700-A, nr. 103 -de motie-Vendrik over meenemen in Planstudies MER-fase 2 van “De kracht van Utrecht” als volwaardig alternatief, die veel verder gaat als de OV+++variant
  • 31 700-A, nr. 105 -de motie-Cramer/Koopmans/Roefs (CU/CDA/PvdA) over gebruiken van de mobiliteitsladder voor de opbouw van gebiedsagenda’s

Wat blijkt binnen 1 minuut: alle bovenstaande moties worden aangenomen! Conclusie: De Tweede Kamer leest Minister Eurlings (en Cramer) de les: alle ingrediënten uit De Kracht van Utrecht komen in de moties terug. Alle reden om onze volksvertegenwoordigers te feliciteren met de NACHT van de KRACHT. Moties 101, 103 en 105 zijn hier te downloaden.

Schaken?
Jos en ik wisselden vannacht enkele schaakbeelden uit: “Ze komen er niet uit” is een patstelling. Maar de moties leidden tot een afgebroken partij! Minister Eurlings Mat?

Politieke debatten volgen in Gemeenteraad en Provinciale Staten: 7 juli 
Kom, als je gelegenheid hebt, luisteren naar de debatten: Dinsdagmorgen 7 juli a.s. bij de Gemeenteraad van Utrecht (start 10 uur, agendapunt no.9  “Planstudies” gepland rond 11 uur?) en dinsdagavond half acht bij de Staten in het Provinciehuis. En denk en werk mee aan een sterker rapport De Kracht van Utrecht 2.0. Voorstellen + stukken zijn vanaf maandag 6 juli even na 14.30 uur te downloaden via www.ikgaverder.nl

Jan Korff de Gidts (06 3363 0344)

Voor het gezamenlijke persbericht van NMU en Vrienden van vrijdag klik hier (PDF).