Begeleidingscommissie Toekomstvisie Amelisweerd wil duidelijkheid (15 mei 2010)

Vrijdag 14 mei heeft de Begeleidingscommissie Toekomstvisie Landgoederen, waarin ook de Vrienden van Amelisweerd zijn vertegenwoordigd,  in een brief aan wethouder Mirjam de Rijk haar zorgen uitgesproken over de voortgang van de besluitvorming over de Toekomst visie voor de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen. Deze Toekomstvisie wordt door de gemeente Utrecht opgesteld om als kader te dienen voor het beleid voor de landgoederen voor de komende 20 tot 25 jaar.

In december vorig jaar heeft de Begeleidingscommissie -een door het vorige College ingestelde groep van  deskundigen en vertegenwoordigers van bij de landgoederen betrokken  organisaties- voor het laatst overleg geweest met de gemeente Utrecht. Toen werd aangekondigd dat de gemeente snel een besluit zou nemen over de Toekomstvisie. Dat is mede door alle verkiezingsperikelen niet gebeurd.  De Begeleidingscommissie ziet nu vol zorg dat het beleid ten aanzien van de landgoederen steeds meer een ad hoc karakter heeft met allerlei losse besluiten over het parkeren en het beheer van het bos. Zij wil daarom dat de Toekomstvisie nu snel tot stand komt en dat deze een duurzaam antwoord geeft op de huidige problemen die mede het gevolg zijn van versnipperd beleid. Ook is de Begeleidingscommissie zeer benieuwd wat de gemeente doet met diverse suggesties en opmerkingen die ook naar aanleiding van het laatste concept zijn ingebracht. Daar is nog altijd niets van terug vernomen.

De Begeleidingscommissie nodigt de nieuwe wethouder de Rijk (GroenLinks) van harte uit om eens samen van gedachten te wisselen, zo mogelijk in Amelisweerd of Rhijnauwen. De brief Begeleidingscommissie Toekomst visie landgoederen aan wethouder de Rijk is hier (PDF) te downloaden.