Boomkap: overleg + een week uitgesteld! (9-03-2010, vervolg)

Net wanneer je denkt dat er -na de verkiezingen- tijd is voor bezinning en verandering, krijg je dit: een gemeentelijk apparaat dat op eigen houtje lijkt te functioneren, en iedereen de boom in jaagt.
 
Chronologie van de afgelopen dagen:
Vrijdag 5 maart: de gemeente mailt plotsklaps aan de Begeleidingsgroep Toekomstvisie (waarin de Vrienden van Amelisweerd zijn vertegenwoordigd) dat dinsdag 39 bomen worden gekapt omdat zij een gevaar vormen voor de veiligheid van recreanten. Een kaartje met de betreffende bomen is bijgevoegd, evenals een stuk van een boomtechnisch adviseur dat kennelijk als onderbouwing dient. Een politiek besluit, al dan niet gemandateerd, is niet te vinden.


Zondagmorgen 7 maart: aan de hand van het kaartje lopen enkele Vrienden met enkele mensen van het Buurtschap Amelisweerd-Rhijnauwen en twee boomdeskundigen langs een flink deel van de bomen die moeten worden gekapt. Die zijn makkelijk te herkennen omdat de gemeente al bij voorbaat een flink kruis in de bast heeft gekerfd. Van enkele bomen kun je zeggen dat ze mogelijk een gevaar voor wandelaars zullen gaan vormen, zij het niet acuut (dat vond de gemeente ook, want die meldde expliciet dat het niet om een noodkap ging). Veruit de meeste bomen, die zijn aagegeven, zijn in matig tot zeer slechte conditie maar vormen ook geen gevaar. En daar draaide nu juist de discussie in de Begeleidingsgroep om: wanneer kap je bomen? Aftakelende oude bomen zijn in ecologisch opzicht enorm waardevol. Daar broedt van alles in en ze trekken insecten aan , die weer andere dieren tot voedsel dienen. We besluiten een persbericht te maken (zie bijlage) en proberen contact op te nemen met wethouder Ingrid de Bondt.
Wat ons vooral steekt is dat de Toekomstvisie eigenlijk allang hoort te zijn afgerond, en dat we in plaats van beleid een of ander raar ad hoc besluit krijgen.

Zondagavond 7 maart: Persbericht verstuurd, contact met de wethouder lukt niet, wel met relevante ambtenaren. Die vertellen allemaal los van elkaar dat ze al verwacht hadden dat we actie zouden ondernemen en dat ze “het van jullie standpunt uit het heel goed begrijpen”…. Voorzichtig wordt de mogelijkheid van een gesprek toegezegd.
 
Maandagochtend/vroege middag 8 maart: Wethouder en hogere beleidsambtenaar wordt bereikt. Afgesproken wordt dat het kappen een week wordt uitgesteld en dat er woensdagmiddag een gesprek komt met verantwoordelijke mensen van de Dienst Stadsbeheer.
 
Maandagmiddag 8 maart: ‘Mogelijk kappen volgende week’ wordt nu weer ‘mogelijk eind deze week’.
En dan komt als klap op de vuurpijl eindelijk een persbericht van de gemeente, zie persberichtWaarin niets staat over het uitstel, niets staat over onze protesten en onze zorgen, noch de expliciete toezegging voor overleg. Net doet alsof er helemaal niets is gebeurd of afgesproken. Alleen maar dat er in week 11 (= volgende week van 15 maart !) omdat er gevaar is voor de recreant.
 
Kennelijk kan de gemeente zich er niet toe brengen om gewoon in een persbericht te vermelden dat er discussie is en uitstel heeft verleend voor overleg en dialoog. Want dat zou een erkenning zijn dat de gemeente fouten heeft gemaakt. Dat zou ook een erkenning zijn dat de gemeente leert van fouten. maar dat kan niet, want Fouten Mogen Niet Worden Gemaakt En Worden Dus Niet Gemaakt. Dat is de mantra bij de gemeente Utrecht sinds het trapincident een paar jaar terug. Angst heeft nog altijd een heel apparaat in de greep. 
Als we nog eens in Utrecht een college krijgen dat fouten durft te erkennen en wil leren van fouten, komt het msischien toch eens goed.

Lees hier het persbericht van de gemeente Utrecht.

Jos Kloppenborg

Jan Korff de Gidts