De uitdaging (incl. terugblik op het afgelopen half jaar van de Vrienden)

Terugblik van de Vrienden 
Terugkijkend op 2 1/2 maand campagne, onderzoek en ambtelijke en politieke overleggen is er gebeurd waar we op 23 april 2009 bij het publiek maken van ons rapport op gehoopt hadden. Maar dat het draagvlak zo groot zou worden, dat hadden we alleen maar van kunnen dromen:  
Steun van de Tweede Kamer, steun van de Gemeenteraad van Utrecht, steun van de Provinciale Staten, op alle drie niveaus. Volksvertegenwoordigers geven richting aan hun bestuurders. Dat geeft een goed gevoel over het functioneren van de democratie.  
 
 
De uitdaging voor u of jou, jullie bewonersgroep of studentengroep?
Uiteraard, nu zijn we – nog steviger  dan ooit – betrokken bij de planstudies. Maar we zijn er nog lang niet. Extra reden voor het doorontwikkelen van “De Kracht van Utrecht 2.0” 
We hebben grote behoefte aan mee- en kritische tegendenkers, aan sponsors, aan vrijwilligers en vooral aan ambassadeurs voor een duurzame mobiliteit. Duurzame mobiliteit is geen sprookje. We hebben voor verschillende disciplines onderzoeks- en stagevragen! Meld je en we bespreken jou of uw talenten.  
 
Voor uw donatie is ons gironummer beschikbaar: 405 65 70 t.n.v. penningmeester van de Vrienden van Amelisweerd te Utrecht.  
 
Dank! 
 
Jan Korff de Gidts
06 3363 0344