Dinsdag 3 maart bijeenkomst over Beheervisie Landgoederen

De laatste maanden stonden, wat Amelisweerd en Rhijnauwen betreft, sterk in het teken van de onzalige plannen voor nieuwe wegen, onder meer dwars door Rhijnauwen. Op de ‘Startnotitie Ring’ hebben maar liefst drieduizend mensen schriftelijk gereageerd, nog afgezien van de bijna 20.000 ondertekenaars van de petitie van de NMU, die eind januari aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Maar is er is nog een tweede discussie aan de gang die voor groot belang is voor de toekomst van de landgoederen. Die over de toekomstige beheervisie. Op 19 juni 2008 boden wij onze zevende rapport aan, tegelijk met het “officiële” adviesrapport ‘Noblesse Oblige’ van het Bureau Klingen c.s. Ons rapport, dat de visie van de Vrienden op het toekomstig beheer weergeeft, is hier te vinden, het rapport ‘Noblesse Oblige’ staat hier op utrecht.nl.

Mede naar aanleiding van ons rapport besloot het Utrechtse College van B&W een aantal voorstellen van ‘Noblesse Oblige’ niet over te nemen, zoals het kappen van lanen voor verjonging en de aanleg van een flinke parkeerplaats in het weiland voor Rhijnauwen. Daarna volgde een soort bezinningsperiode bij de gemeente en werd een nieuwe projectleider gezocht. Die is er inmiddels en het proces van de beheervisie kent inmiddels een herstart. In het kader van die herstart worden nu ook aanvullende onderzoeken gedaan op het gebied van ecologie en cultuurhistorie.

Wij houden komende dinsdag, 3 maart, een nieuwe bijeenkomst speciaal gericht op de beheervisie en de plannen van de gemeente voor de toekomst van de landgoederen. Aanwezig zullen zijn de nieuwe projectleider, Ankie Spanjers, en Ruud Zuiderwijk van Stadswerken. Zij zullen vertellen hoe de gemeente het proces verder ziet. Natuurlijk kunnen wij dan ook nadenken over onze eigen bijdrage. De bijeenkomst vindt plaats in het Milieucentrum (oudegracht 60) en begint om 20.00 uur.

Conceptagenda:

  1. Opening/voorstelrondje
  2. Beheervisie: hoe zat het ook al weer/stand van zaken
  3. Inbreng en ideeën Vrienden van Amelisweerd
  4. Verdere planning/activiteiten
  5. Laatste stand van zaken Startnotitie
  6. Wvttk/rondvraag