Oproep: Naar een referendum over het ALU (23 oktober 2009)

SCHONE LUCHT VOOR ÁLLE UTRECHTERS

Het platform Referendum ALU wil alle Utrechters de gelegenheid geven het raadsvoorstel Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht (ALU) te beoordelen voor het houden van een raadgevend referendum tijdens de gemeenteraadsverkiezingen De uitslag van het referendum vóór of tégen ALU wordt daarmee inzet van de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010.

De Vrienden van Amelisweerd ondersteunen dit initiatief en doen mee met dit platform. De Vrienden zeggen: “Het ALU investeert 1,4 miljard Euro gemeenschapsgeld in de verbetering van de luchtkwaliteit en leefbaarheid van een beperkt aantal Utrechters terwijl deze kwaliteiten tegelijkertijd voor een veel grotere groep Utrechters verslechteren.”

Deze conclusie is gebaseerd op het feit dat een groot deel van de investeringen opgaat aan het faciliteren van de groei van het autoverkeer door het verbreden van wegen, de aanleg van de spoorlaan en verbetering van de doorstroom van autoverkeer. Bovendien moeten veel automobilisten meer kilometers maken om hun bestemming in de stad te ereiken, terwijl het alternatief (OV/fiets) nog altijd ondermaats is. Deze maatregelen zijn mogelijk doordat op plaatsen waar de normen voor de luchtkwaliteit worden overschreden het autoverkeer wordt beperkt, terwijl in de rest van de stad de beschikbare milieuruimte wordt opgevuld. Per saldo betekent dit meer luchtverontreiniging.

Het ALU kent ook goede elementen, zoals erkenning van de leefbaarheidsproblemen, maar doet daar te weinig aan. In het ALU wordt te weinig ingezet op de aanpak van het verkeer van buiten. Het platform is van mening dat de ontwikkelingen in de stad niet los kunnen worden gezien van de ontwikkelingen op de rijkswegen rond de stad.

Daarom vinden wij als Vrienden van Amelisweerd dat alle Utrechters de mogelijkheid moeten krijgen om te beoordelen of het ALU voordoende tegemoet komt aan de leefbaarheid van de wijken en de gezondheid van haar inwoners. Als het ALU wordt afgewezen zal een nieuw plan gemaakt moeten worden waarbij kan worden aangesloten bij de alternatieven zoals die worden verwoord in “De Kracht van Utrecht”: meer inzet op het verbeteren van het Openbaar Vervoer en het gebruik van de fiets en het verminderen van het autoverkeer de stad in, met name het verminderen van het forensenverkeer

Schonere lucht voor álle Utrechters kan zó verkregen worden.

Oproep: Haal ook handtekeningen op ter ondersteuning van het referendum ALU. Download het formulier hier (PDF) Voor een Powerpoint-presentatie over de gevolgen van het groeiende autoverkeer voor de leefbaarheid en een schets van ons alternatief De Kracht van Utrecht, klik hier (PPT, 1,5 MByte).

Lever de ingevulde handtekeningenlijsten (let op: met geboortedatum, en vrouwen met de meisjesnaam) in bij Jan Korff de Gidts, Referendum ALU, Poortstraat 6, 3572 HH Utrecht. Liefst zo spoedig mogelijk, uiterlijk 20 november a.s.