Minister Eurlings: “Vrienden en NMU worden betrokken in fase 2”

25 juni 2009

Binnen twee dagen na een stevig debat met de Tweede Kamer, heeft de minister gereageerd op het verzoek van de Kamer om ons rapport “De Kracht van Utrecht” te betrekken in de tweede fase van de Planstudies na 6 juli a.s. Wat blijkt:

De kern van onze visie luidt:
Met het uitgebreide maatregelenpakket uit “De Kracht van Utrecht 2.0” lossen we de knelpunten op het wegennet in stad en regio op, als je voor duurzame oplossingen wil gaan.

Binnenkort worden de onderzoeksvragen van de Vrienden / NMU op deze site gepubliceerd. Docenten en studenten van onderwijs- en onderzoeksinstellingen roepen wij bij deze op dit najaar creatief mee te denken over onze visie: voor bestuurskundigen, economen, verkeerskundigen en sociaal-psychologen in spe hebben wij aantrekkelijke stage- en onderzoeksvragen in voorbereiding.

25 juni 2009
Jan Korff de Gidts
06 3363 0344