A27 ter hoogte van Amelisweerd

Onderbouwing planstudie Ring Utrecht wankelt

Jaap van Meijgaarden, een voormalige hoge ambtenaar op verkeersgebied van de provincie Zuid-Holland haalde afgelopen zomer het nieuws met een artikel in het dagblad Trouw en een radio interview. Hierin gaf hij aan hoe er nog altijd wordt gemanipuleerd met groeiprognoses voor het autoverkeer om wegenprojecten als de A9 onder Amsterdam – slechts een voorbeeld – door te drukken (lees ons artikel hierover bij de Kracht van Utrecht). Over de Ring Utrecht is natuurlijk hetzelfde verhaal te vertellen. Ook in Utrecht is de groei van het verkeer allang afgevlakt. Er staan geen files in de bak van Amelisweerd.

Verbreding A27 klap voor natuur 

Van Rijkswaterstaat en de minister krijgen wij altijd te horen: Waar gaat het nou eigenlijk om? 150 bomen? Ach, die planten we wel weer aan… Enigszins verstopt op de site Ik Ga Verder vinden wij echter onderzoeken in opdracht van het Rijk, zoals deze Bomenstudie, die aangeven dat er veel meer bomen moeten worden gekapt. Mogelijk zijn dat er zelfs zo’n 707 (513 in het Markiezenbos, 194 tussen bos en Kromme Rijn). En het gaat natuurlijk om meer dan een optelsom van bomen; het is deel van een bijzondere biotoop als geheel die wordt gekapt – voor een verbreding zonder feitelijke noodzaak. De aantallen te kappen bomen staan trouwens in een strook van 25 meter aan weerszijden van de A27. De verbreding zelf zou twee keer 15 meter bedragen. De extra 10 meter is meegenomen omdat niet elke boom in een “randzone” zou kunnen staan. Het rapport noemt hier bijvoorbeeld de windfactor; ook (oude) bomen met instabiele kronen zouden hier een probleem zijn. Onduidelijkheid alom dus.  

Grond onder folie instabiel; nog steeds flinke bouwrisico’s

Een ander rapport – Technische onderzoek wegverbreding A27 Lunetten – Rijnsweerd – geeft aan dat er nog altijd flinke uitvoeringsrisico’s kleven aan de verbreding bij Lunetten, waar een folielaag moet voorkomen dat de verdiepte A27 in een metersbreed en -diep kanaal verandert. Als er ook maar iets misgaat, gaat dat enorm veel geld en tijd kosten. Grondonderzoek heeft volgens het rapport laten zien dat de grond onder het folie niet stabiel is (p.18): 

“Als dit grondonderzoek rigide wordt ge├»nterpreteerd, en als representatief wordt verondersteld voor de gehele grondaanvulling op de folie, dan blijkt dat de situatie in geen geval stabiel is, zelfs de huidige situatie niet. In werkelijkheid zal de situatie niet zo slecht zijn – de foliepolder functioneert immers al 30 jaar zonder problemen – maar voordat wordt besloten tot gebruik van deze methode zal nauwkeurig de kwaliteit van de aanwezige grondaanvulling geverifieerd moeten worden”

Dat het folie tot nog toe “prima” gefunctioneerd heeft, zegt natuurlijk weinig. Er vond immers geen verbreding plaats. Uiteraard staat ook dit rapport behoorlijk verstopt op de “Ik Ga Verder” website. Het rapport maakt duidelijk hoe lastig de verbreding technisch is, niet in de laatste plaats bij de spoorviaducten. 

Boomkap: twee keer 15 of 25 meter?

doorsnede verbreding a27
Illustratie (bron: Bomenstudie Oostzijde A27 Ring Utrecht bij Amelisweerd, Copijn/RWS 2013): In zone B worden bomen op basis van kwaliteit, structuur en stabiliteit al of niet gekapt.