Verkeer op de landgoederen: suggesties van de Vrienden van Amelisweerd

De Utrechtse landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen zijn een populaire bestemming. Jaarlijks komen er meer dan een miljoen bezoekers. Dat betekent dat auto’s, fietsers, wandelaars en agrarisch verkeer elkaar soms in de weg zitten. De gemeente heeft deze knelpunten onderzocht en besproken tijdens diverse informatieavonden.

De Vrienden van Amelisweerd zijn blij met dit onderzoek en de vraag om hierover mee te denken. Hieronder geven we enkele algemene suggesties en gaan we verder in op de thema’s OV, fiets, autoparkeren en de Koningsweg. 

Drukte op Amelisweerd en Rhijnauwen

De drukte op de landgoederen heeft veel te maken met de bijzondere kwaliteit van het gebied. Houd die in stand! Tegelijk is het van belang de kwaliteit van andere recreatiegebieden (zoals de Voorveldse Polder en het Noorderpark) verder te ontwikkelen en goed te promoten als alternatief.

Een algemene suggestie is om maatregelen goed af te stemmen met de gemeente Bunnik – voor zover dat al niet gebeurt. Maak duidelijk of en op welke wijze knelpunten als een gezamenlijk probleem van Utrecht en Bunnik worden opgepakt. Betrek ook partners in de directe omgeving (De Uithof, Fort Vechten) bij oplossingen. Soms is het noodzaak om problemen in breder perspectief te zien. Het autoparkeren is een goed voorbeeld van een knelpunt dat je samen met ondernemers zou kunnen oppakken. 

Openbaar vervoer

Het lijkt weinig bekend dat de landgoederen redelijk goed bereikbaar zijn met buslijn 41 (Utrecht CS naar de Rhijnauwenselaan in 12 minuten, zie de folder). Er zou meer werk gemaakt kunnen worden van gerichte promotie van het OV-gebruik – eventueel in samenwerking met ondernemers in het gebied. Het is zinvol om bijvoorbeeld combi-regelingen met museum- of theehuisbezoek te verkennen. 

Fietsroutes en fietsparkeren

Over fietsroutes door het bos zijn wij helder: Nee. Het bos is voor wandelaars, rust en ontspanning. Wel van groot belang zijn snelle, comfortabele fietsroutes direct om de landgoederen heen. Essentieel voor de snelfietsroute Houten – Uithof – Bilthoven is een ‘fietsfilevrij’ tunnel onder de A12 bij Bunnik. Verder is het fietsparkeren aan de Weg naar Rhijnauwen en Vossegatsedijk dringend aan een upgrade toe. 

Autoparkeren op Rhijnauwen

Al vele jaren klagen bezoekers van Rhijnauwen over de drukte, stank en conflictsituaties als gevolg van auto’s die onder de poort van Rhijnauwen mogen doorrijden op weg naar de parkeerplaats van het theehuis. Al in 2008 hebben wij in ons 7e rapport een alternatief geschetst. Naar onze mening is dat nog steeds het onderzoeken waard: op drukke (zon)dagen in principe geen verkeer onder de poort, maar opvang daarvóór – bijvoorbeeld in het boomgaardje (van Dijk) aan de linkerzijde van de Rhijnauwenselaan of bij het garagebedrijf aan het begin. Het is hoe dan ook een wens van vele bezoekers dat het parkeer(zoek)verkeer in drukke weekenden fors vermindert.

Lees verder: Parkeren op Rhijnauwen en Oud Amelisweerd

Parkeren bij Rhijnauwen en Oud-Amelisweerd

In het kader van de reconstructie van de Koningsweg (N411) onderzoekt de provincie of een parkeerplaats op het ‘sedumveld’ aan de zuidzijde van de Koningslaan bij Vechten mogelijk is. Dat lijkt ons een goed idee, waarbij ook een algehele verplaatsing van het parkeren als mogelijkheid kan worden meegenomen. 

Zolang ‘P3’ in functie is (de parkeerplaats aan de N411 bij Oud Amelisweerd) lijkt het ons zinvol om het zogenaamde Bunkerpad hier direct op aan te sluiten. Zo krijgt Rhijnauwen een extra parkeervoorziening. Bij Oud Amelisweerd is recent het Museum Oud Amelisweerd (MOA) geopend. Het lijkt ons van belang het effect van deze openstelling goed te monitoren. 

Daarnaast pleiten wij voor een verkenning van parkeermogelijkheden op De Uithof, eventueel in relatie met een mogelijk nieuw attractiepunt of uitspanning aan de noordzijde van de landgoederen. Zo zou de druk op de landgoederen meer verspreid worden. Ook versterkt het de relatie tussen De Uithof en de landgoederen.

Reconstructie N411/Koningsweg 

Dit plan heeft natuurlijk een eigen besluitvormingstraject. Ons standpunt is helder: geen fietslaan aan de noordzijde van de provinciale weg vanwege de gevolgen voor ecologie en cultuurhistorie. Zoek naar oplossingen die voldoen aan criteria op het gebied van verkeersveiligheid (oversteeksituaties voor het langzaam verkeer!) én op het gebied van ecologie en cultuurhistorie. Wij pleiten in dat kader ook voor een maximumsnelheid van 60 km/uur tussen Utrecht en Bunnik. Daarmee zou het landbouwverkeer op de N411 zelf mogen rijden in plaats van op de parallelweg tussen de fietsers. 

Wij hopen dat al deze suggesties ten volle kunnen worden benut. Natuurlijk staan we altijd open voor nadere toelichting en overleg. 

Reageren? Stuur ons een e-mail via info@vriendenvanamelisweerd.nl

Meer info over bereikbaarheid van de landgoederen bij de gemeente Utrecht

Jos Kloppenborg | Vrienden van Amelisweerd