Wegwijzer drie landgoederen

Plan voor nieuw informatiecentrum over en op Amelisweerd en Rhijnauwen

Wat zou het leuk zijn als er weer een levendig en goed informatiecentrum over en op de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen komt!

De Vrienden van Amelisweerd hebben hiervoor onlangs een werkgroep opgericht. Drie nieuwe enthousiaste mensen zijn hier samen met het bestuur mee bezig: AnnA, Margot en Renate.

De plannen voor een infocentrum sluiten aan bij de woorden van Wethouder Lot van Hooijdonk. Eind 2020, is de evaluatie van de Toekomstvisie van de landgoederen in de gemeenteraad behandeld. Daar gaf de wethouder aan in overleg te willen om de communicatie en de informatie rond de landgoederen te verbeteren, bijvoorbeeld in het Koetshuis.

Ook onder bezoekers en liefhebbers van de landgoederen zien we een sterke behoefte naar meer informatie over de natuur- en cultuurhistorie van de landgoederen. Maar ook heel praktisch: wat zijn bv mooie wandelingen en waar kun je parkeren? Er is al heel veel kennis aanwezig maar deze is tot nu toe nogal versnipperd.

We hebben dit plan opgepakt omdat het onderdeel uitmaakt van de visie van de VvA het versterken van de ecologische en cultuurhistorische waarden van de landgoederen. Dit begint immers met goede, zorgvuldige kennisverzameling én -uitwisseling.

We zijn begonnen met het maken van een projectvoorstel. De komende tijd gaat de werkgroep in gesprek met alle betrokken partijen om te kijken hoe en in welke vorm dit kan worden gerealiseerd. Een goed ingericht informatiecentrum heeft immers alleen succes en bestaansrecht wanneer met alle relevante partijen wordt samengewerkt zoals de gemeenten Utrecht en Bunnik, Stichting Stadsherstel, de Veldkeuken, Utrecht Natuurlijk etc. We denken ook aan de voormalige vrijwilligers van het inmiddels gesloten Museum Oud Amelisweerd. Mensen die dat informatiecentrum de afgelopen jaren al met plezier en toewijding gedraaid hebben (in het landhuis en in de hal van het Koetshuis/Veldkeuken).

We kijken uit naar jullie gedachten en reacties hierover. Want om dit ambitieuze plan waar te maken zullen we veel hulp nodig hebben. Mail of bel ons gerust.