Engelse Werk en Slingerbos

Plannen voor Koeienbrug, Kavelpad en Slingerbos & Engelse Werk

Tijdens de informatie-avond op 16 oktober 2014 presenteerde de gemeente Utrecht diverse plannen voor de Utrechtse landgoederen. Er zijn plannen voor een nieuwe “koeienbrug” over de Kromme Rijn en voor een nieuw kavelpad (ook voor koeien) ten behoeve van boerderij De Zonnewijzer.

De koeienbrug zal een redelijke prominente plaats innemen op de Kromme Rijn. In de plannen voor het kavelpad wordt een oplossing gezocht voor landbouwverkeer op de landgoederen. Daarnaast heeft de gemeente haar (concept voorontwerp) plannen gepresenteerd voor het Engelse Werk en Slingerbos. 

Reageren op de plannen voor Koeienbrug en Kavelpad kan nog t/m 5 november. 

Lees verder voor een uitgebreide toelichting op de plannen en weblinks naar de gemeenteplannen. 

Plan voor prominente koeienbrug over Kromme Rijn

Koeienbrug (referentie)Dit jaar is bij boerderij Ridderhofstad Rhijnauwen een nieuwe loopstal voor de koeien in gebruik genomen. Deze stal staat vlakbij de boerderij zelf, aan de noordzijde van de rivier. De weilanden van de boerderij liggen aan beide zijden van de rivier.

In de moderne stalpraktijk gaan koeien uit zichzelf naar de melkmachine en de stal wanneer ze gemolken willen worden. Zodoende is er een probleem wanneer de koeien aan de zuidzijde van de rivier staan en gemolken willen worden. Momenteel gebeurt dat dan nog met een aparte melkmachine. Het doel is echter, dat alle koeien zelfstandig hun melkmoment kunnen bepalen en gebruik maken van dezelfde faciliteiten.

Parade van koeien op de Kromme Rijn?

Een tweede stal aan de andere zijde van de rivier bouwen is erg begrotelijk. Daarom ligt er nu een voorstel om een koeienbrug te bouwen over de rivier. Hieraan kleven enkele nadelen: de brug moet hoog genoeg zijn om roeiers en kanoërs doorgang te bieden en de wandelaars over het Jaagpad moeten onder de brug door kunnen lopen. Zodoende wordt de brug vrij hoog en lang en zal het zicht over de Kromme Rijn domineren. Dit betekent dat, lopende over het Jaagpad vanaf de brug bij de Stay Okay, even voorbij het Theehuis de brug duidelijk in zicht komt. Een parade van koeien over de brug kan juist weer een interessant sfeerbeeld bieden aan de wandelaars. 

Meningen, ideeën en commentaren over de koeienbrug kunt u uiterlijk 6 januari insturen naar de gemeente, via oost@utrecht.nl (NB: reactietermijn was oorspronkelijk 6 november).

Meer informatie bij de gemeente


Het koeienpad (of kavelpad) van Melkveebedrijf De Zonnewijzer

Koeien op AmelisweerdIn de tweede helft van de achttiende eeuw waren er alleen weilanden rondom het huis Oud Amelisweerd waarop de koeien van de boerderij De Zonnewijzer graasden. Langs de sloten stonden wilgen, er waren meidoornhagen en verderop waren er boomgaarden. De baron en barones Taets van Amerongen kochten het landgoed om er hun vakanties door te brengen met hun gezin.

Zij wilden echter iets anders dan weiland. Ze besloten om een bijzonder bos achter hun huis aan te leggen dat bekend werd als het Trapeziumbos. Om de aanplant van de bomen te beschermen, mochten de koeien hier niet komen en zo ontstond het ‘koeienpad’ (ook wel Kavelpad genoemd). 

Dit pad loopt langs de oost- en noordzijde van het Trapeziumbos. Het leidt van De Zonnewijzer naar de Achterlaan en het weiland en maïsveld ten westen van de Achterlaan. Het koeienpad staat dan ook op de kaart van 1808, uit de tijd van koning Lodewijk Napoleon. Al meer dan tweehonderd jaar lopen de koeien dus over dit pad en het is op bepaalde plaatsen een diep modderbad geworden. 

Het plan voor het koeienpad behelst een versteviging van dit pad waar gras overheen kan groeien, zodat er uiteindelijk weinig van het pad te zien zal zijn. Deze verharding zal zorgen dat de koeien en de landbouwmachines met meer gemak de weg afkunnen leggen van de Zonnewijzer naar de andere weilanden en naar het maïsveld dat langs de weg naar Rhijnauwen ligt. Dit pad wordt aangelegd met Luikse keien, een soort kubusvormige natuurstenen van circa 100×100 mm, die een ‘historische uitstraling’ hebben.

Melk-vrachtwagen op de driesprong

Er is natuurlijk ook ander verkeer rond een melkveebedrijf. Iedere dag komt een grote melkwagen de melk van de boerderij ophalen. Deze wagen komt vanaf de Bunnikzijde van Rhijnauwen, rijdt langs de tennisbanen en beheerspost, haalt de melk op bij De Zonnewijzer en moet dan keren om dezelfde weg terug te gaan. De melkwagen zal in de nabije toekomst nog groter worden, zodat deze te groot is voor de smeedijzeren brug bij Museum Oud Amelisweerd, maar ook te groot om te keren op de kleine driesprong die er nu is. De gemeente heeft voorgesteld om de driesprong te vergroten waarvoor ook enkele bomen moeten sneuvelen. Tijdens de info-avond op 16 oktober zijn alternatieven aangedragen en de gemeente is nog bezig om deze nader uit te werken. 

Reageren op de plannen voor erfaanpassingen en het kavelpad? Stuur uw reactie uiterlijk 6 november naar oost@utrecht.nl, o.v.v. “kavelpad”.

Meer informatie over de plannen met het kavelpad bij de gemeente


Plannen voor Engelse Werk en Slingerbos (Oud-Amelisweerd)

Engelse WerkHet mooie Engelse Werk en Slingerbos is een prachtig stukje Oud-Amelisweerd, met heuvels, waterpartijen en slingerpaden. Ze zijn aangelegd volgens de landschapsstijlen die populair waren rond het jaar 1800.

Volgens de gemeente is deze oorspronkelijke structuur tegenwoordig behoorlijk aangetast. Van de oorspronkelijke beplanting is niet veel meer over; bruggen zijn aan vervanging toe. De gemeente wil de oorspronkelijke landschapsstijl weer zichtbaar maken, met de nadruk op cultuurhistorie en met ruimte voor ecologie en recreatie. 

Bekijk het concept voorontwerp Engelse Werk en Slingerbos hier

Lees alles over de plannen op de gemeente-website.

Meepraten of reageren kan via oost@utrecht.nl o.v.v. “landgoederen – Engelse Werk en Slingerbos”. 

Tekst (Koeienbrug en Kavelpad): Bea Groen