Huidige N411 (Koningsweg) bij Vechten (foto: Google Streetview)

Statencommissie kritisch over 80 km/uur op de Koningsweg

Op maandag 3 oktober besprak de Statencommissie voor Milieu, Mobiliteit en Economie (MME) het Realisatieplan voor de N411, ook wel bekend als de Koningsweg. Belangrijkste punten van discussie waren de maximum snelheid op de hoofdrijbaan en het gevaar van het landbouwverkeer op de parallelweg, die tevens een heel belangrijke fietsroute is. 

Er lijkt zich een meerderheid in de Staten af te tekenen voor het verplaatsen van het landbouwverkeer naar de hoofdrijbaan en het terugbrengen van de maximumsnelheid naar 60 km/uur. Maandag 31 oktober volgt het debat in de Provinciale Staten. 

Bewonerspetitie

Bewoners langs de Koningsweg tussen Utrecht en Bunnik hebben onlangs in een bijna unaniem ondertekende petitie voor die snelheidsverlaging op de hoofdrijbaan gepleit. Een belangrijke reden daarvoor is dat bij die snelheid het zware bouw- en landbouwverkeer van de parallelweg naar de hoofdrijbaan kan worden verplaatst. Tijdens de commissievergadering hebben zowel de Vrienden van Amelisweerd als de Kracht van Utrecht dit pleidooi ondersteund. 

Toen vorig jaar Provinciale Staten een besluit namen over de reconstructie van de N411 is al besloten dat het deel tussen Vechten en Bunnik 60 km/uur zou worden. Het is eigenlijk symboolpolitiek dat nu voor het stukje van anderhalve kilometer tussen Utrecht en Vechten een maximum snelheid van 80 km/uur geldt. Dat is nu juist het deel waar het fietsverkeer het drukst is en fietsers de meeste last hebben van zwaar landbouwverkeer. Dat landbouwverkeer mag bovendien volgend jaar landelijk 40 km/uur rijden. 

Geen noordelijk fietspad

Mede op initiatief van de Vrienden en de Kracht van Utrecht hebben Provinciale Staten vorig jaar besloten geen noordelijk fietspad door het Markiezenbos van Nieuw Amelisweerd aan te leggen. Wij zijn niet helemaal tevreden over de oplossing van de oversteek bij Vechten en Oud-Amelisweerd, waar een fietstunneltje ook voor de hand had gelegen. Verlaging van de maximumsnelheid is in elk geval weer een stap in de goede richting. Op maandag 31 oktober nemen Provinciale Staten een besluit.

Jos Kloppenborg