Vrijwilligers voor opnames vegetatie-ontwikkeling

De gemeente Utrecht vindt het belangrijk om de natuurkwaliteit van de landgoederen goed in beeld te hebben en te volgen.

Afgelopen jaar zijn rapporten verschenen over broedvogels en vleermuizen; eerder verschenen diverse andere publicaties. In januari 2014 presenteerde de gemeente een monitoringsplan, waarin een belangrijke rol is weggelegd voor vrijwilligers. 

Completer beeld van vegetatie-ontwikkeling

Het onderzoek naar het voorkomen van broedvogels en vleermuizen is in 2013 uitgevoerd en januari dit jaar gepubliceerd. Over enkele jaren zal dit onderzoek worden herhaalld. Van het voorkomen van andere fauna als ringslang en ree, en van flora als orchideeën en stinzenplanten heeft de gemeente een goed overzicht. Alleen een completer beeld van de vegetatie-ontwikkeling ontbreekt nog. De gemeente hoopt dat vrijwilligers hier een bijdrage aan kunnen leveren, zoals uitgelegd op de informatie-avond over de natuurmonitoring op de landgoederen op 30 januari 2014 (zie deze presentatie voor info). 

Opnames van “vegetatie proefvlakken”

De gemeente is daarom op zoek naar deskundige personen (één of meer), die het leuk vinden om vegetatie-opnamen te maken. Het gaat over plekken waar in de jaren 80 van de vorige eeuw vegetatie-opnamen zijn gemaakt (zgn. PQ’s, zie de gele stippen op de kaart hieronder). Concreet betekent dit dat de deskundige deze PQ’s opnieuw te bekijkt en tevens vegetatie-opnamen maakt van nieuwe plekken (rode stippen op de kaart). Vergelijking van opnamen in de tijd geeft waardevolle informatie over veranderingen. Zo nodig kan hier met het landgoedbeheer op worden ingespeeld. 

Meer informatie? Stuur dan een e-mail aan Hans Krüse (h.kruse@utrecht.nl) en/of Joop Spaans (j.spaans@utrecht.nl). 

Zie ook www.utrecht.nl/landgoederen


Kaart: proefvlakken (nieuw en bestaand) voor vegetatie-opnamen

PQ-kaart